• ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไข รวมถึงข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการขายและกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• รับประกันชีวิตโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาตเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
#เดอะเทรเชอร์ #TheTreasure #เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น
#ThanachartBank #MakeREALChange
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.